တန်းတူရေးနဲ့မတူကွဲပြားခြင်းကဘာလဲ?

တန်းတူရေး - တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာကောလိပ်၏ချဉ်းကပ်နည်းသည်မျှတစွာဆက်ဆံခံရသူအားလုံးအပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်သည်။ အောင်မြင်မှု၊ အတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တန်းတူညီမျှမှုသည်လူတိုင်းကိုတူညီစွာဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းမှကင်းဝေးသည်။

မတူကွဲပြားခြင်းဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုလေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ သို့သော်၎င်းကဏ္spများကြောင့်၎င်းတို့အားကူညီပံ့ပိုးပေးသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

The Equality အက်ဥပဒေ 2010

တန်းတူညီမျှမှုအက်ဥပဒေ 2010 သည် 116 ထက်ပိုမိုသောသီးခြားဥပဒေများကိုအက်ဥပဒေတစ်ခုတည်းသို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအားမမျှတသောဆက်ဆံမှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်မျှတမှုနှင့်ညီမျှသောလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဥပဒေအသစ်ကိုပြဌာန်းရန်အတွက်ယခင်ဥပဒေကိုရိုးရှင်းစေရန်၊ ခိုင်မာစေရန်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်ရည်ရွယ်သည်။

တန်းတူညီမျှမှုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (EHRC) ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အက်ဥပဒေ၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကျဉ်းချုပ်နှင့်အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်ကိုရရှိနိုင်သည်။

EHRC လမ်းညွှန်

ကျွန်ုပ်တို့၏သီးခြားပြည်သူ့ကဏ္ Equ တန်းတူညီမျှရေးတာဝန်များ

တန်းတူညီမျှမှုအက်ဥပဒေ 2010 (အထူးတာဝန်များ) ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ 2011 (ထိုစည်းမျဉ်းများ) သည် 10 စက်တင်ဘာ 2011 တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလိုက်နာရမည့်ပြည်သူ့ကဏ္ equality ဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည်။

တိကျသောတာဝန်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ 2010 Xပြီ 5 နောက်ပိုင်းတွင်အာဏာသက်ရောက်ခဲ့သောတန်းတူညီမျှမှုအက်ဥပဒေ 2011 တွင်ပါ ၀ င်သည့်အလုပ်ခွင်၌တန်းတူညီမျှမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားအထွေထွေတာ ၀ န်ကိုလိုက်နာရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေတန်းတူရေးတာဝန်

အထွေထွေတစ်ခုတည်းတန်းတူညီမျှမှုတာဝန်သည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏တာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ရာတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းတို့ကိုပပျောက်ရန်၊

တာဝန်ကရှင်းပြသည်မှာတန်းတူညီမျှမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေးစားမှုရှိခြင်းသည် -

 • လူတို့၏ကာကွယ်ထားသောဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်ခံစားရသောဆိုးကျိုးများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်း၊
 • ဤသူများသည်အခြားသူများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကာအကွယ်ပေးထားသောအုပ်စုများမှလူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အကာအကွယ်ပေးထားသောအုပ်စုများမှလူများအားပြည်သူ့ဘ ၀ တွင်ပါ ၀ င်ရန်သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့ပါ ၀ င်မှုအချိုးအစားမမျှတသည့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အားပေးခြင်း။

လူ့အခွင့်အရေးအက်ဥပဒေ 1998

http://www.equalityhumanrights.com/human-rights/what-are-human-rights/the-human-rights-act/

အလုပ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများမှာဆောင်းပါး 8 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အိမ်ဘဝနှင့်စာပေးစာယူများအတွက် privacy ကိုအာမခံပေးပြီးအချက်အလက်ကာကွယ်မှုအက်ဥပဒေကိုအခြေခံသည်။ ဆောင်းပါးများ 10 နှင့် 11 တို့သည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့်စုဝေးခွင့်ကိုအာမခံသည်။

၄ င်းတို့သည်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုခံရသည်ဟုယူဆရသူများသည်နောက်ထပ်အခက်အခဲများမကြုံရပါ။

Protected ဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလဲ

The Equality Act 2010 မှလူများအားမတရားပြုမူဆက်ဆံရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးမပြုနိုင်သောကာကွယ်ထားသောဝိသေသလက္ခဏာကိုးခုကိုဖော်ပြထားသည်။ လူတိုင်းတွင်ကာကွယ်ထားသောဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကြောင့်ထိုလုပ်ရပ်ကလူတိုင်းကိုမမျှတသောဆက်ဆံမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ ကာကွယ်ထားသောဝိသေသလက္ခဏာများမှာ

 • အသက်
 • မသန်စွမ်းမှု;
 • ကျားမခွဲခြားခြင်း၊
 • လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်အရပ်ဘက်လက်တွဲမှု၊
 • ကိုယ်ဝန်နှင့်မီးဖွားခြင်း၊
 • ပြိုင်ပွဲ၊
 • ဘာသာတရားသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်၊
 • လိင်၊
 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်။

တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာအက်ဥပဒေသည်တစ်စုံတစ် ဦး အားမတရားသဖြင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုဥပဒေနှင့်မညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာ - တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊

အဆောက်အအုံများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည့်အခါ၊ အများပြည်သူ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ အဆောက်အ ဦး များစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ (ဥပမာပုဂ္ဂလိကကလပ်များ) မှမတရားသောပြုမူဆက်ဆံမှုကိုတားမြစ်သည်။

ဤအကာအကွယ်ဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအားပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြည်သူ့ကဏ္ectorသတင်းအချက်အလက်ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပြည်ထဲရေးရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ပြည်သူ့ကဏ္ Information သတင်းအချက်အလက်ရုံး

ပြည်ထဲရေးရုံး - တန်းတူရေးဥပဒေ

အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့

MATE - ကျောင်းသားများကိုကောလိပ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ဗီဒီယို


လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို


လိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်း


20 လူ့အခွင့်အရေးနှစ်များ - ရှေ့သို့လမ်း

ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ