ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး

အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအရာရှိမှာဘက်ကီရော်ဘင်ဆင်ဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် beckyrobinson@leggott.ac.uk.

သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်

ဆth္ဌမပုံစံကောလိပ်များသည်အင်္ဂလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်ရှိနောက်ထပ်ပညာရေးကောလိပ်များသို့မဟုတ်ကျောင်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ John Leggott ကောလိပ်သည်နောက်ထပ်ပညာရေးကောလိပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သည်။ John Leggott ကောလိပ်သည်ပုံမှန်သတင်းအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှများများပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်မရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုသင်လိုအပ်ပါကအုပ်ချုပ်ရေးဒါရိုက်တာ Becky Robinson ကိုဆက်သွယ်ပါ။ beckyrobinson@leggott.ac.uk.

လွတ်လပ်စွာသတင်းအချက်အလက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ထုတ်ဝေမှုအစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်း